Avrundet rektangel: Bærekraftig Bergen
 Miljøalvor - Leve innenfor naturens bæreevne
Hjertekultur - Omsorg for hverandre, u-land og naturen 
  Bærekraftig økonomi - Langsiktig ivaretakelse av helheten

Vi vil:

· Endre vår egen livsstil og bruke våre pengesedler som stemmesedler
—  Slik vil vi bidra til bærekraftig utvikling i verden i stedet for å bidra til rovdrift på naturen og utbytting av fattige land og mennesker.

· Skape hjertekultur med tid og omsorg for hverandre, barn og gamle
— Det er dette vi ønsker å skape i  stedet for stresskultur med egoisme, likegyldighet, overforbruk og avhengighet av shopping, TV og dataspill. Slik kan livskvaliteten gå opp selv om ressursforbruket går ned.

· Arbeide for å skape en bærekraftig by via nettverk og påvirkning
—  Vi ønsker en by med økologiske matvarer, rettferdig handel, fornybar energiforsyning, miljøvennlig transport og annet. Slik kan vi få et så miljøvennlig, solidarisk og lavt totalforbruk at vi som innbyggere og byen totalt sett lever innenfor naturens bæreevne.

Slik vil vi få det til:

· Skape handling, ikke en ny organisasjon.

· Ha et e-postnettverk for gjensidig informasjon og evt. felles aksjon.

· Få studenter, forskere, mv. til å hjelpe oss med fakta og løsninger.

· Informere og påvirke.

· Oppfordre folk til melde seg inn i miljø–, solidaritets– og livsstils-organisasjoner, så de får mer ressurser og mulighet til å påvirke.

· Er du enig i verdigrunnlaget vårt som står øverst på siden, er det bare å bli med eller sette i gang og gjøre noe i Bærekraftig Bergen sitt navn. 

Dette vil vi ikke ha mer av:

· Bergensere som lever videre som om ingenting var hendt, etter at FN’s klimapanel har kommet med sin sjokkrapport global oppvarming. En rapport som også tydeliggjør at i-land og u-land vil bli nødt til å dele på klodens knappe ressurser og utslippsmuligheter. Skulle alle i verden hatt vårt forbruksnivå, kreves det 5 jordkloder, ifølge TV-programmet Planeten.

· Næringslivsledere og politikere som stiller seg likegyldige til den globale klimakrisen som skaper en global oppvarming som truer selve livsmiljøet på denne vakre blå planeten.

· Næringslivsledere og politikere som synes at det er greit at vi i
i-landene som utgjør 20% av menneskeheten forbruker 80% av ressursene, så flertallet av verdens befolkning lever i fattigdom og nød.

 

 

Nettverket Bærekraftig Bergen

For å skape bærekraftige liv i en bærekraftig by

Informasjon

 

Kontakt oss

 

Linker